Work plan for 2019
25.03.2019
Order 1068
25.03.2019
Show all

Order 1066


UKRAINE
Ivano-Frankivsk Regional Council
Seventh calling from
(Двадцять сьома сесія)

DECISION

from 15.02.2019. № 1066-27/2019
m. Ivano-Frankivsk

On privatization of property
joint ownership of territorial
rural communities, settlements, cities area

Відповідно до статей 43 and 60 Law of Ukraine "On local government in Ukraine", Laws of Ukraine "On privatization of state and municipal property", "On Principles of Regulatory Policy in Economic Activity", to provide legal, economic and organizational bases of privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area, Regional Council

вирішила:

 1. To approve the program privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, Cities region 2019-2020 роки (додається).
 2. Approve the list of objects of small privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area, privatization in 2019 році (додається).
 3. Approve Procedure for submitting applications for inclusion buyers objects of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities in the region to the list of objects of small privatization, що підлягають приватизації та їх розгляду (додається).
 4. The Regulations on the activities of the auction committee for the sale of small-scale privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, міст області (додається).
 5. Install, that the management of common property territorial community area of ​​privatization have joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area.
 6. Of privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, міст області:

6.1. Для продажу об’єктів малої приватизації утворювати аукціонну комісію протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення обласної ради про приватизацію об’єкта.

6.2. Залучити Прикарпатську універсальну товарну біржу, As organizer of the auction, implement the electronic auctions for sale of small privatization, as well as for work on the privatization of redemption by tenants.

6.3. Забезпечувати висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті обласної ради.

 1. Внести зміни в додаток 6 до рішення обласної ради від 21.12.2018. № 1038-26/2018 “Про обласний бюджет на 2019 рік”, replacing "The program of privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, Cities region 2017-2020 years "with" program privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, Cities region 2019-2020 years ".
 2. Finance Department regional administration in approving the regional budget or make changes to it in 2019-2020 respectively provide regional council for the management of common property of territorial communities of the region to recover costs Precarpathian universal commodity exchange costs, related to the privatization of property in joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area, in the amount of 4 of the value of the property sold and the coverage of privatization.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, communal property management, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

First Deputy
голови обласної ради Василь Гладій

APPROVED
Regional Council Decision
from 15.02.2019. № 1066-27/2019

 

 

privatization Program
property in joint ownership of local communities
villages, settlements, Cities region in 2019-2020 years

 

 

 1. TERMS

1.1. Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, settlements, міст області на 2019–2020 роки (надалі – Програма) визначає мету, ways, how, activities and objectives of privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area.

 

1.2. Програма затверджується строком на два роки.

 

1.3. Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, settlements, міст області здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (надалі – Закону).

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації поділяються на об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації (частина перша статті 5 Закону).

1.4. Орган приватизації спільної власності територіальних громад сіл, settlements, міст області (надалі – Орган приватизації) у межах своєї компетенції здійснює повноваження визначені Законом, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, State Property Fund of Ukraine and acts of the Regional Council on Privatization.

1.5. За дорученням обласної ради Орган приватизації залучає Прикарпатську універсальну товарну біржу, As organizer of the auction, implement the electronic auctions for sale of small privatization, as well as for work on the privatization of redemption by tenants, of that contract to carry out privatization of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area.

1.6. Приватизація земель підприємств, institutions and organizations of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, Cities area governed by the Land Code of Ukraine.

 1. PURPOSE AND PROGRAMS ways to achieve

2.1. Основною метою Програми є прискорення економічного зростання, attracting investment, reducing the share of municipal property in the structure of Ukraine's economy through privatization sale of effective private owner.

2.2. Програма виконується шляхом запровадження нової процедури приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, settlements, cities area, which will provide open of privatization, whose continued presence in the municipal property is uneconomical and require additional budget expenditures for their maintenance or development.

 1. Ways of achieving the goal

3.1. Ініціювати приватизацію майна можуть обласна рада, обласна державна адміністрація за поданням відповідного структурного підрозділу (надалі – Уповноважений орган управління), Or buyers of privatization.

3.2. Уповноважений орган управління подає щороку до 1 October of privatization proposals to include objects of joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area, within the scope of its management to the list of objects of small privatization, to be privatized next year in the format of the application.

3.3. Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, settlements, міст області здійснюється шляхом:

1) продажу об’єктів на аукціоні, в тому числі:

– аукціоні з умовами;

– аукціоні без умов;

– аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

– аукціоні із зниженням стартової ціни;

2) викупу об’єктів приватизації.

3.4. Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах (частина перша статті 15 Закону).

3.5. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між Організатором аукціону з операторами електронних майданчиків (частина 2 articles 15 Закону).

3.6. Для продажу об’єктів малої приватизації Орган приватизації протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення обласної ради про приватизацію об’єкта утворює за дорученням обласної ради аукціонну комісію, governed by the provisions of, approved the decision of the Regional Council.

Auction Commission develops terms of sale, що затверджуються Органом приватизації (частина четверта статті 15 Закону).

3.7. Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, settlements, cities area, leased, carried out by selling at auction or by purchase, if the conditions provided for by Article 18 Law.

3.8. During the privatization object by its sale at auction, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу (додаються).

 1. OBJECTS OF PRIVATIZATION

4.1. До об’єктів малої приватизації належать:

1) окреме майно

Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств (у тому числі будівлі, structure, нежитлові приміщення); майно, that remained after liquidation proceedings utility companies, визнаних банкрутами; майно підприємств, liquidated.

2) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, structure, transmitting devices, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;

3) об’єкти соціально-культурного призначення;

4) інші об’єкти, non-privatization of large objects.

 

4.2. Перелік об’єктів малої приватизації, for privatization approved by Regional Council decision. Включення нових об’єктів до Переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, settlements, міст області відповідно до частини четвертої статті 11 Law.

 1. EXPECTED RESULTS

5.1. Виконання Програми дасть змогу:

– прискорити процес приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, settlements, cities area, подальше перебування яких у комунальній власності є економічно недоцільним;

– підвищити економічну ефективність продажу майна та збільшити надходження до обласного бюджету.

 1. FINANCIAL RESULTS OF THE PROGRAM

6.1. Кошти, derived from the sale of property in joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area, other income, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), credited to the regional budget in full, крім плати за участь (частина перша статті 25 Закону).

If the decision to terminate the privatization of paid registration fee for registering bidders for the auction and margin returning all potential buyers of the facility.

6.2. За рахунок коштів обласного бюджету для проведення заходів, related to the privatization of property in joint ownership of territorial communities of villages, settlements, cities area, здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

– особами та організаціями, залученими до робіт з проведення приватизації об’єктів;

– особами та організаціями, involved in the work of audit, Examination of technical state, protection and preservation of their sale, надання юридичних послуг;

– суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки об’єктів приватизації;

– особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об’єкт;

– особами та організаціями, залученими до роботи із придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації;

2) витрати, пов’язані з:

– провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

– придбанням комп’ютерної та офісної техніки, means of communication, equipment, inventory, software.

 

6.3. Виконання Програми здійснюється в межах видатків передбачених рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

 

Comments are closed.

Skip to content